Hej alla våra gäster!
Vi har så länge inget annat beslutats öppet som vanligt på restaurangen.


Vi följer noga utvecklingen i dessa Corona tider och kommer att anpassa vår service efter kundernas behov. Ta hand om er!  Även detta ska vi klara tillsammans!


Thomas & Max